Ochrona imprez

Ochrona imprez

OCHRONA IMPREZ   Od 1 sierpnia 2009 r. obowiązuje nowa ustawa o bezbieczeństwie imprez...

Ochrona obiektów

Ochrona obiektów

  OCHRONA OBIEKTÓW WARSZAWA   Firma ochroniarska FOKUS od wielu lat na terenie...

Ochrona VIP

Ochrona VIP

Agencja ochrony Fokus w ofercie posiada również usługi z zakresu ochrony osobistej. Przeznaczona...

Ochrona imprez Warszawa

OCHRONA IMPREZ

 

Od 1 sierpnia 2009 r. obowiązuje nowa ustawa o bezbieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504).
Odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa imprezy masowej w miejscu i czasie jej trwania spoczywa na organizatorze imprezy. W związku z tym bardzo istotna jest współpraca z agencją ochrony. Firma ochroniarska, która zabezpiecza imprezy powinna mieć duże doświadczenie oraz odpowiednio dobrany i przeszkolony personel.

Agencja ochrony FOKUS zajmuje się od wielu lat ochroną imprez. Głównie na terenie Warszawy i okolic. Ochrona ta dotyczy koncertów, imprez plenerowych, festynów, zawodów sportowych, meczów.

Firma ochroniarska FOKUS przed realizacją zamówienia ochrony imprezy, zawsze opracowuje z organizatorem imprezy plan ochrony. Obiekt, na którym będzie impreza jest sprawdzany pod kątem BHP i P.Poż.
Ochrona FOKUS to również współpraca z Policją, Strażą Pożarną i Strażą Miejską oraz Pogotowiem. A bezpieczeństwo stanowią wyspecjalizowani ochroniarze agencji Fokus z Warszawy.

 

Jednym z największych wyzwań dla każdej agencji ochrony jest praca nad ochroną imprez masowych. Są to przedsięwzięcia o charakterze szczególnym, które wymagają zawsze dodatkowego przygotowania oraz ostrożności. W interesie organizatorów imprez oraz ich uczestników jest nabycie wiedzy o przysługujących uprawnieniach jakie posiada agencja ochrony w czasie zabezpieczenia tego typu wydarzeń.

Od 1 sierpnia 2009 roku obowiązuje nowa ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych. W tym dokumencie prawnym zawarte są wszystkie informacje na temat organizacji oraz funkcjonowania ochrony imprez masowych. Podstawowymi jednostkami czuwającymi nad bezpieczeństwem, na przykład meczu piłkarskiego czy koncertu są służby informacyjne (stewarding) oraz służby porządkowe, czyli zatrudnione specjalnie w tym celu agencje ochrony. Dwie powyższe jednostki to kluczowy, mobilny element procesu jakim jest ochrona obiektów tego typu.

Podstawową czynnością podejmowaną przez firmy ochroniarskie jest kontrola prawa danej osoby do uczestnictwa w imprezie. Naturalnie, podstawowym dokumentem potwierdzającym takie prawo jest bilet. W przypadku negatywnego wyniku kontroli, agencja ochrony ma możliwość wezwać sprawdzaną osobę do opuszczenia imprezy masowej z pozycji głównego podmiotu zaangażowanego w ochronę obiektu. Niedostosowanie się do polecenia ochrony imprezy może skutkować sankcją w postaci grzywny w przedziale między 2000, a 5000 zł.

Następnym krokiem jest proces legitymacji polegający zazwyczaj na okazaniu dokumentu tożsamości. Na jego podstawie pracownik agencji ochrony ma prawo do zadawania pytań względem weryfikacji osoby kontrolowanej.

Elementem kontroli, który wywołuje najwięcej kontrowersji po stronie osób uczestniczących w imprezie masowej jest przeszukanie bagażu. Jest to jednak niezbędna czynność, która musi być przeprowadzona w celu wzmocnienia ochrony imprezy. Ponadto, oprócz agencji ochrony, także służba informacyjna ma prawo zweryfikować zawartość bagażu. Naturalnie, takie działanie zachodzi wyłącznie wtedy gdy istnieje podejrzenie przemycania na teren ochranianej imprezy masowej zakazanych przedmiotów. Zaliczają się do nich między innymi broń, alkohol, narkotyki i inne narzędzia mogące zagrozić uczestnikom wydarzenia, także pracownikom wynajętej firmy ochroniarskiej.

Kontrola bagażu ma swoją określoną procedurę. Pracownik firmy ochroniarskiej ma obowiązek wylegitymować się oraz podać podstawę prawną przed wykonywaniem czynności przeszukania. W przypadku odmowy, ochroniarz ma prawo wezwania posiadacza bagażu do opuszczenia imprezy masowej. Jeżeli przy okazji odmowy pojawi się dodatkowy element agresji, osoba kontrolowana zostanie usunięta z terenu wydarzenia wraz z nałożeniem grzywny - minimum 2000 zł. Element kary pieniężnej pojawia się również w sytuacji gdy w bagażu zostaną znalezione zakazane ustawowo przedmioty. W tych okolicznościach będzie ona zależała od klasyfikacji obiektu określonego jako niedozwolony. W przypadku alkoholu kara może wynosić najmniej 2000 zł i jest to jednocześnie jej najniższy wymiar. W przypadku broni natomiast, grzywna naliczana jest systemem stawki dziennej i wynosi ona co najmniej 180 takich jednostek. Dodatkowo przewidziana jest także sankcja w postaci ograniczenia wolności, bądź pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. W momencie wystąpienia powyższej sytuacji, ochrona imprezy natychmiastowo przekazuje zatrzymaną osobę lub osoby funkcjonariuszom policji.

Wymienione wyżej procedury mają charakter kontrolny, jednak zdarzają się sytuacje gdy należy podjąć interwencje w celu zaprowadzenia porządku, nawet z użyciem środków przymusu bezpośredniego. Jest to zachowanie kluczowe z perspektywy ochrony imprezy masowej. Początkowo odbywa się to za pomocą wydawanych poleceń osobom, które zakłócają porządek lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej. W momencie gdy osoby w stosunku do których, kierowany jest przekaz nie dostosują się do niego, służby ochrony imprezy mogą wezwać do opuszczenia terenu wydarzenia. Jeżeli nie nastąpi to w sposób dobrowolny użyta zostaje siła, w postaci środków przymusu bezpośredniego. Dzieje się tak tylko w sytuacji gdy niebezpieczne osoby stanowią zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie imprezy, bądź dopuszczają się czynów zagrożonych. Środkami przymusu bezpośredniego mogą być: siła, w postaci chwytów obezwładniających; miotacze gazu lub kajdanki. Po zatrzymaniu, osoby stwarzające zagrożenie zostają niezwłocznie przekazane przez wynajętą firmę ochroniarską policji. Wynajęte agencje ochrony interweniują wyłącznie w momencie braku skuteczności innych środków perswazji.

Wszystkie Prawa Zastrzeżone. Strona zaprojektowana przez Laboratorium Artystyczne